Site Search

De Wet op de maatschappelijke ondersteuning en de Wmo-raad

Wat betekent Wmo en Wmo-raad?

Wmo staat voor: Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet heeft in 2007 de oude Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarbij is de Huishoudelijke zorg vanuit de Centrale overheid onder verantwoordelijkheid van de gemeenten gebracht. We zijn nu 8 jaar verder en zijn per 1 januari 2015 3 decentralisaties overgedragen naar de gemeenten, de Jeugdwet, de Participatiewet en Maatschappelijke ondersteuning (onderdelen van de AWBZ). Deze 3 decentralisaties zijn vanaf 2013 door de gemeenten voorbereid en met name in 2014 in beleid en verordeningen verder ontwikkeld. Burgers krijgen bij deze decentralisaties meer inbreng en verantwoordelijkheden. De Wmo-raad geeft burgers de mogelijkheid om mee te denken en mee te praten over de plannen en de ontwikkeling van het beleid. In mei 2008 is de Lingewaalse Wmo-raad ge´nstalleerd met betrokken inwoners en die uit maximaal 12 leden bestaat en een onafhankelijke voorzitter kent. Iedere inwoner van Lingewaal kan bij een vacature van een Wmo-raad solliciteren.Wat is het doel van de Wmo?

De Wmo heeft betrekking op het normale dagelijkse leven van alle Nederlanders. Het doel van de wet is: ervoor zorgen dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig mee kan doen in de samenleving.

Voor wie is de Wmo?

De Wmo is er in principe voor iedereen. In de praktijk zullen veelal mensen met een beperking, bijvoorbeeld door chronische ziekte, handicap, psychische problemen of hoge leeftijd, gebruik maken van de wet. Maar de wet is er ook voor jongeren, mantelzorgers, opvoeders en vrijwilligers, kortom voor iedere inwoner van gemeente Lingewaal.