Site Search

WMO gerelateerde websites

 

Ministerie VWS:
In 2015 verandert er veel in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken.
De veranderingen kunnen vragen oproepen. Houd ik mijn recht op zorg? Moet ik meer gaan betalen? Houd ik dezelfde zorgverlener? onderstaande website legt uit welke rechten u heeft bij de overgang naar de nieuwe zorg.

Rivierenland:
Deze website is een initiatief van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland. De website is het informatiepunt over wat er in Rivierenland gaande is.

Movisie:
MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.
Onze ambitie is het realiseren van een krachtige samenleving waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.

Zorg en Welzijn:
Het platform voor sociale professionals. Lees blogs & opinie, bekijk dossiers, video's en veel meer m.b.t. sectoren als: Welzijnswerk, Ouderenzorg, Jeugdzorg, GGZ, Gehandicaptenzorg, Wmo en de Activiteitensector.

Koepel WMO-raden:
De Koepel Wmo-raden is opgericht in maart 2008 en richt zich op: “het bieden van goede ondersteuning aan de burgerparticipatie in Nederland met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, hierna te noemen WMO, door middel van het bevorderen van de onderlinge contacten van de Wmo-adviesraden alsmede deskundigheidsbevordering van de aangesloten leden. Hiernaast staat belangenbehartiging van alle Wmo- adviesraden, waaronder mede begrepen vertegenwoordiging bij de (lokale) overheid en/of andere relevante partijen op het gebied van de Wmo, centraal.

Invoering WMO:
Op deze website vindt u informatie over de Wmo, de decentralisatie van de extramurale begeleiding naar de Wmo. U kunt via onderstaande knoppen een keuze maken tussen de informatie over de Wmo of de decentralisatie van begeleiding.