Site Search

Samenstelling WMO-raad

 

Nicoline van IperenNaam: Nicoline van Iperen
Functie: Voorzitter
Nicoline van Iperen (1965) Sinds 2006 woon ik in Asperen en ben geboren en getogen in Leerbroek. Ik werk al ruim 25 jaar in de gezondheidszorg en heb daar vele ervaringen opgedaan vanuit de thuiszorg, opleidingscoördinator en manager van een woonzorgcentrum. Daarnaast voel ik mij betrokken bij diverse maatschappelijke ontwikkelingen in ons land en mijn directe omgeving en zet mij hier op verschillende terreinen voor in. De komende jaren krijgt de gemeente steeds meer taken van de overheid overgeheveld naar de WMO en zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Als onafhankelijke voorzitter van de WMO raad Lingewaal wil ik graag als team de kansen zoeken en benutten om de belangen van onze burgers en de verschillende doelgroepen in onze gemeente centraal te stellen in het beleid.

Naam:Martien van Vrouwerf
Functie Penningmeester - Specialistengroep WMO
Ik ben gehuwd en vader van een dochter en heb twee kleinzoons en woon in de kern Asperen van de gemeente Lingewaal. Mijn hobby's zijn duiken en darten. Ik ben actief geweest bij de voetbal in Asperen en bouwbond FNV en actief in de FNV afdeling van Lingewaal. Ik wil mij in de Wmo-raad inzetten voor de kwetsbare burgers van Lingewaal en waar mogelijk verbeteringen realiseren in het Sociaal Domein.
Naam: Han Loman
Functie: Lid WMO-Raad - Specialistengroep WMO
Ik woon in Vuren en werk als teamleider van een aantal poliklinieken in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Door in de WMO raad zitting te nemen verwacht ik iets te kunnen betekenen voor de maatschappij en dan in het bijzonder voor de inwoners van de gemeente Lingewaal. Ik vind het een uitdaging om mee te kunnen denken om het doel van de WMO te realiseren: ervoor zorgen dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig mee kan doen in de samenleving.
Naam: Gera Hoeke
Functie: Lid WMO-Raad - Specialistengroep Jeugd
Ik ben Gera Hoeke en woon in Asperen. Ik heb 2 dochters en een zoon. Ik wil mij naast mijn werk graag inzetten voor de maatschappij en in het bijzonder voor kwetsbare doelgroepen. Ik ben vanaf 2015 lid geworden van de Wmo-raad en in het najaar gestart bij de specialistengroep Jeugd. Het is leuk om mij daar verder in te verdiepen en met de achterban in contact te komen.
Naam: Arjan Groeneveld
Functie: Lid WMO-Raad - Specialistengroep Jeugd
Ik woon in Spijk. Ik ben ruim dertig jaar actief in het jongerenwerk, begonnen bij scouting en inmiddels al vele jaren betrokken bij het kerkelijk jongerenwerk in Heukelum. Als lid van de voormalige adviesgroep jeugd- en jongerenwerk Lingewaal ben ik als vertegenwoordiger van jongeren in de Wmo-raad gekomen. Het contact met jongeren inspireert mij om als spreekbuis, klankbord en bruggenbouwer op te komen voor de belangen van jongeren zodat ze zich thuis voelen, deelnemen aan activiteiten en waar nodig ondersteund worden in onze gemeente.Naam: Mary Modderkolk
Functie Lid WMO-Raad - Specialistengroep WMO
Sinds eind 2010 woon ik in de gemeente Lingewaal, in een schattig huisje in het buitengebied van Vuren. Voordat we hier naartoe verhuisden woonde ik in Arnhem en werkte ik als organisatie-adviseur. Na enige tijd van gewenning aan de overgang van stad naar platteland, ontstond de behoefte om meer betrokken te zijn bij de gemeente waar ik woon. De enorme herzieningsoperatie van de zorg biedt kansen en risicoís en raakt ons vroeg of laat allemaal. Ik vind het dan ook fijn en belangrijk om, als lid van de WMO-raad, mijn steentje te kunnen bijdragen aan een situatie waarin het voor de bewoners van de gemeente Lingewaal mogelijk is om zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig te leven.


Naam: Jaap van Weelden
Functie: Lid WMO-Raad - Specialistengroep WMO
Ik woon in Herwijnen en ben er ook geboren. Ik ben een betrokken inwoner en voel me verbonden met de inwoners van Lingewaal, die te maken hebben met de Wmo. Door in de Wmo raad plaats te nemen en mee te denken zal ik me inzetten voor die bewoners die zelfstandig en zo lang mogelijk de regie over hun leven willen houden. Het belang van een goed functionerende Wmo raad is daarom noodzakelijk.Naam: Levien Vermeer
Functie: Lid WMO-Raad - Specialistengroep WMO
Ik woon in Asperen. Ik werkte als bejaardenhulp en groepsleidster in een tehuis voor daklozen van het Leger des Heils en heb altijd veel vrijwilligerswerk gedaan. Tegenwoordig run ik een tekst- en vertaalbureau. Ik heb contact met organisaties die hulp en ondersteuning bieden bij ongewenste zwangerschap, drugsverslaving en opvoedingsproblematiek, en met de epilepsie vereniging Nederland (EVN). Vanuit die ervaring en mijn betrokkenheid bij wat er in de samenleving gebeurt zit ik in de Wmo-raad.


Naam: Heidemarie van Drunen
Functie Lid WMO-Raad - Specialistengroep Participatie
In 2006 ben ik na 42 jaar Full-time werken als verpleegkundig en maatschappelijk werker op de gebieden Zorg- Welzijn en Wonen (levensloop bestendig en aangepast) met de vut gegaan. Dat was wennen, daarom was ik blij dat ik me weer ergens mee bezig kon houden toen in 2008 de gemeente een onafhankelijke voorzitter voor de nog te installeren Wmo-raad zocht. Het kwartier maken voor de nieuwe Wmo-raad dat was de opdracht en die is volgens mij goed gelukt., samen met 12 andere "niets vermoedende" leden want ervaring was er niet met een Wmo-raad. Na 5 jaar dat gedaan te hebben ben ik gestopt als voorzitter. Nu zet ik me in als lid in de Wmo-raad. Waarom ik dat doe? Ik geloof dat een samenleving zich kenmerkt in hoe hij omgaat met de zwakste schakels en wil daar graag bij helpen. Maar ook is mijn levens motto: Als het getij verloopt, moet je de bakens verzetten. Ik denk dat het zaak is om de bakens in de samenleving te verzetten met oog voor de zwakste schakels, gezien alle veranderingen die in gang zijn gezet en onder verantwoordelijkheid van de gemeente gaan vallen.

Naam: Melissa van Vliet
Functie Lid WMO-Raad - Specialistengroep Jeugd
Sinds 2012 woon ik in Herwijnen met veel plezier. Ik ben opgeleid als pedagoog en heb al verschillende functies gehad binnen het pedagogisch werkveld. Hierbij valt te denken aan de kinderopvang, het welzijnswerk, behandelgroepen, onderwijs etc. Momenteel werk ik als jeugd- en gezinswerker binnen een wijkteam. Ik bied opvoedondersteuning en praktische hulp aan gezinnen.
Sinds september 2014 ben ik de Wmo-raad gekomen. De reden hiervan is dat ik me betrokken voel binnen de gemeente Lingewaal. In de Wmo-raad wil ik graag mijn expertise inzetten op het gebied van jeugd en gezin. Ook wil ik van de andere leden leren en mijn kennis te verbreden.

Naam:Danny van Dal
Functie Lid WMO-Raad - Specialistengroep Jeugd
Samen met vrouw Erica en zoon (7) ben ik met veel plezier woonachtig aan de Brugstraat in Asperen. Als sinds ik 11 jaar oud was woon ik in dit lieflijke stadje. In het dagelijks leven ben ik al vele jaren actief in diverse commerciŽle/communicatieve functies op het hoofdkantoor van KPN in Den Haag. Vanuit de gedachte dat het een goede zaak zou zijn eens iets terug te doen voor de maatschappij en mijn omgeving, heb ik er voor gekozen om actief te worden als WMO-Raadslid. Zaken als welzijn, zorg en werk zijn onderwerpen die voor nagenoeg iedereen actuele en relevante themaís zijn en of op enig moment in het leven koen. Zaken die voor mij belangrijk genoeg zijn om mijn nek voor uit te steken en een bijdrage te leveren tussen de (voortschrijdende) aansluiting van het beleid en de aansluiting hiervan op wat er werkelijk speelt in onze Lingewaalse samenleving.

Naam:Marieke Wouters- Vughts
Functie Lid WMO-Raad - Specialistengroep WMO
Ik ben geboren en getogen in Brabant en tijdens mijn studie verpleegkunde en master Public Health, heb ik in Amsterdam gewoond. Voor mijn werk heb ik zowel in Nederland als in het buitenland gewerkt. Met mijn man en 3 jonge kinderen zijn we sinds 4 jaar in het mooie en groene Heukelum komen wonen. Vanuit mijn werk heb ik ideeŽn over de gezondheidszorg, preventie, Wmo en 1e lijns zorg en wil mij graag inzetten voor de Lingewaalse samenleving en meedenken in het Wmo beleid van de gemeente. Daarnaast vind ik het leuk om mijn netwerk in Lingewaal op te bouwen en uit te breiden op vrijwillig werkterrein.