Site Search

Wat kan de Wmo raad voor u betekenen?

Wat doet de Wmo-raad?

De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid, de voorzieningen en alles wat verder te maken heeft met de Wmo, aan het college van burgemeester en wethouders. Zij behartigt de collectieve belangen en gaat niet over individuele kwesties, al kan de situatie van één persoon wel aanleiding zijn tot het stellen van vragen en doen van onderzoek in een breder verband. Om de juiste adviezen aan het college te kunnen geven moeten de leden als een spin in het web van de samenleving functioneren om de juiste signalen op te vangen. Het is dus geen eenrichtingsverkeer, want ook de inwoners kunnen direct, bijvoorbeeld via het contactformulier, contact zoeken met de Wmo-raad en hun verhaal kwijt.

Hoe werkt de Wmo-raad?

De Wmo-raad heeft onder andere een verwijsfunctie. In veel gevallen zal dat in eerste instantie een verwijzing kunnen zijn naar het Wmo-loket van de gemeente. Maar de Wmo-raad beschikt over een groot netwerk en kan u ook de juiste weg wijzen naar andere instanties, zoals WelzijnLingewaal.. Bijvoorbeeld, u ervaart een bepaalde situatie als onredelijk of u heeft een goed idee, laat dat aan de Wmo-raad weten. Het is niet de doelstelling van de Wmo-raad om een individuele zaak te behandelen. Maar het is heel goed mogelijk dat hetgeen u aanbracht voor meerdere inwoners geldt. Dan zal de Wmo-raad een ongevraagd advies kunnen uitbrengen aan het college.